Paper Collective

Paper Collective je dánská značka spolupracující s různými designéry a ilustrátory. Klíčovým charakteristickým bodem je místní výroba, všechny papírové produkty se totiž vyrábějí v Dánsku a zbývající produkty v Evropě. Zavázali se udržovat vysoký standard ochrany životního prostředí ve všech aspektech podnikání. Veškerá výroba papíru a dřeva má certifikaci FSC. Tato odpovědnost vůči životnímu prostředí přesahuje výrobu a zahrnuje činnosti, jako je opětovné použití obalového materiálu, papírové balicí pásky a závazek k recyklaci.