JAN KIND

Jan Kind, který navštěvoval Královskou akademii umění v Haagu, se specializuje na abstrakci, jejíž přírodní prvky lze rozpoznat v jeho práci. Jeho dovednost spočívá ve schopnosti zachytit harmonickou atmosféru v přirozeném kontextu. Někdy vědomě umístěná disharmonie má silnější účinek. Nikdy to však není kvůli senzacechtivosti. Hlavním cílem Jana Kinda je inspirovat.