ESSEY

Produkty dánského výrobce Essey se vyznačují  moderností a chutí k experimentu. Svojí formou a funkcí vytvářejí nové hodnoty. Tvořivost, hojnost nápadů a inovace jsou receptem na úspěch výrobků Essey. Jméno Essey je odvozeno od anglického výrazu „essential forming“. Příroda je zdroj plný inspirace, nabízí evoluční a organické podklady s minimalistickými náklady na úspěch. Konec konců příroda funguje s nejjednoduššími prostředky – základními zákonitostmi (essentials).