STUDIO DECHEM

DECHEM se zaměřují především na práci se sklem a zkoumají jeho možnosti. Vyprávějí s jeho pomocí příběhy, hrají si s poezií, objevují skryté narace. Jsou fascinováni charakteristikami tohoto zázračného materiálu, jeho tvárností, podobou, okamžikem vdechnutí života, kdy jeho forma ztuhne, zastaví se a už s ní nic nepohne. Poprvé se prezentovali na Designbloku v roce 2013.

dle značky:

BOMMA